Menu

Pridať podujatie / Add Event

* Povinné polia / Mandatory Fields

Detaily podujatia / Event Details
Vyberte najmenej jednu kategóriu. / Select at least one category.
Zadajte celú adresu alebo približné miesto na mape (napr. Bardejov, Radničné námestie). Následne kliknite na
Set Address on Map
Kliknite na "Set Address on Map" a následne upresnite polohu potiahnutím špendlíka na mape. / Click on "Set Address on Map" and then you can also drag pinpoint to locate the correct address.
Vygeneruje sa automaticky podľa zadanej adresy a polohy na mape. / Generates automatically based on the specified address and location on the map.
Vygeneruje sa automaticky podľa zadanej adresy a polohy na mape. / Generates automatically based on the specified address and location on the map.
Calendar
Napríklad / For example: 2018-09-05
Calendar
Napríklad / For example: 2018-09-05
Napríklad / For example: 08.30
Napríklad / For example: 14.15
Zadajte stručný popis podujatia. V prípade potreby nezabudnite uviesť aj spôsob registrácie na podujatie. / Provide a brief description of the event. If necessary, please enter also "how to register" details.
Na zobrazenie okna s videom je potrebné vložiť do tohto poľa HTML kód videa. Napr. na YouTube ho získate kliknutím na príslušné video pravým tlačítkom na myši a následnou voľbou "Skopírovať kód na vloženie". / In order to display the video window, you need to insert the HTML video code into this box. For example, you can get it on YouTube by right clicking on the video and choosing "Copy embed code".
Pridať obrázky / Add Images
Upload Image
Pre dosiahnutie čo najvyššej kvality odporúčame nahrávať obrázky v pomere strán cca 2:3 (výška-šírka). Pri obrázkoch „na výšku“ je to možné riešiť doplnením neutrálneho pozadia. / For better quality we recommend uploading images with an aspect ratio of about 2:3 (height-width). In "portrait" images, this can be solved by adding a neutral background.
Organizátor / Organizer Information
Note: You will be able to see a preview in the next page