Menu

Informácie o konkrétnom podujatí získate po kliknutí na daný špendlík na mape. V pravom dolnom rohu je k dispozícii filter podujatí podľa jednotlivých kategórií.

You need to click on the pin points to see the event details. In the lower right corner, you can find a filter of events by category.